Black Lechwe Safari

Google map for the Black Lechwe Safari to Zambia

Map legend

A) 2 nights Wasa Lodge – Northern Zambia, Zambia
B) 2 nights Luwombwa Lodge – Northern Zambia, Zambia
C) 3 nights Shoebill Island Camp – Northern Zambia, Zambia
D) 2 nights Flatdogs Camp – South Luangwa National Park, Zambia